ಅಯೋವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಡನ್ ಅವರ ಮೌಖಿಕ ತಪ್ಪುಗಳು ರಾಶಿಯಾಗಿವೆ

ಅಯೋವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಡನ್ ಅವರ ಮೌಖಿಕ ತಪ್ಪುಗಳು ರಾಶಿಯಾಗಿವೆ

Translating…

Months before launching his 2020 presidential campaign, Joe Biden acknowledged that he is a “gaffe machine,” prone to misstatements and embarrassing mistakes.

He lived up to that reputation this past weekend on a campaign swing in Iowa, renewing fears among some Democrats that the 76-year-old former vice president and current frontrunner in the race for the Democratic nomination may not have the stamina for what would likely be a brutal campaign against President Trump.

At a gun violence forum on Saturday, Biden recalled meeting with survivors of the high school shooting in Parkland, Fla., as vice president — a meeting that could not have taken place, as the attack occurred more than a year after he left office.

He repeated the account while talking to reporters after the event.

“Those kids in Parkland came up to see me when I was vice president,” Biden said, adding that Republican members of Congress refused to meet with the shooting survivors.

He did meet with some Parkland students following the shooting in 2018, just not as vice president. An official with the Biden campaign told Bloomberg News that Biden was thinking of the 2012 mass shooting at Sandy Hook Elementary School in Newtown, Conn., when he misspoke.

Speaking at the Iowa State Fair on Thursday, Biden suffered a minor slip of the tongue, saying: “We choose truth over facts.” He also briefly confused the late British Prime Minister Margaret Thatcher with German Chancellor Angela Merkel. Biden had previously conflated Thatcher with one of her successors, Theresa May.

RELATED: Biden at the CNN debates

30 PHOTOS

Joe Biden at the CNN debates

See Gallery

Former Vice President Joe Biden participates in the second of two Democratic presidential primary debates hosted by CNN Wednesday, July 31, 2019, in the Fox Theatre in Detroit. (AP Photo/Paul Sancya)

Democratic presidential hopeful Former Vice President Joe Biden (L) looks onv as US Senator from California Kamala Harris speaks during the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

DETROIT, MICHIGAN – JULY 31: Democratic presidential candidate Sen. Cory Booker (D-NJ) (L) and former Vice President Joe Biden speak during the Democratic Presidential Debate at the Fox Theatre July 31, 2019 in Detroit, Michigan. 20 Democratic presidential candidates were split into two groups of 10 to take part in the debate sponsored by CNN held over two nights at Detroit’s Fox Theatre. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

DETROIT, MICHIGAN – JULY 31: Democratic presidential candidate Sen. Cory Booker (D-NJ) (L) raises his hand while former Vice President Joe Biden speaks during the Democratic Presidential Debate at the Fox Theatre July 31, 2019 in Detroit, Michigan. 20 Democratic presidential candidates were split into two groups of 10 to take part in the debate sponsored by CNN held over two nights at Detroit’s Fox Theatre. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

Democratic presidential hopeful Former Vice President Joe Biden speaks during the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

Democratic presidential hopefuls US Senator from New Jersey Cory Booker (L) and Former Vice President Joe Biden participate in the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

Democratic presidential hopeful Former Vice President Joe Biden gestures as he speaks during the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

Democratic presidential hopefuls Former Vice President Joe Biden and US Senator from California Kamala Harris speak during the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

Democratic presidential hopeful Former US Vice President Joe Biden is seen on a TV screen during the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

Democratic presidential hopefuls Former Vice President Joe Biden (L) and US Senator from California Kamala Harris chat during a break in the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

Translating…

Democratic presidential hopefuls US Senator from New Jersey Cory Booker (L) and Former Vice President Joe Biden participate in the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

Democratic presidential hopefuls Former Vice President Joe Biden (R) and US Senator from New Jersey Cory Booker chat during a break in the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

Democratic presidential hopefuls Former Vice President Joe Biden (R) and US Senator from New Jersey Cory Booker chat during a break in the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

Democratic presidential hopeful Former Vice President Joe Biden gestures as he speaks during the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

DETROIT, MICHIGAN – JULY 31: Democratic presidential candidate Sen. Kamala Harris (D-CA) (R) speaks while former Vice President Joe Biden listens during the Democratic Presidential Debate at the Fox Theatre July 31, 2019 in Detroit, Michigan. 20 Democratic presidential candidates were split into two groups of 10 to take part in the debate sponsored by CNN held over two nights at Detroit’s Fox Theatre. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

Democratic presidential hopeful Former Vice President Joe Biden speaks during the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) / ALTERNATIVE CROP (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

Democratic presidential hopefuls Former Vice President Joe Biden and US Senator from California Kamala Harris speak during the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

DETROIT, MICHIGAN – JULY 31: Democratic presidential candidate former Vice President Joe Biden (L) speaks while Sen. Kamala Harris (D-CA) listens during the Democratic Presidential Debate at the Fox Theatre July 31, 2019 in Detroit, Michigan. 20 Democratic presidential candidates were split into two groups of 10 to take part in the debate sponsored by CNN held over two nights at Detroit’s Fox Theatre. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

Democratic presidential hopeful former Vice President Joe Biden looks down during the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

Democratic presidential hopeful former Vice President Joe Biden gestures as he speaks during the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

Democratic presidential hopeful former Vice President Joe Biden gestures as he speaks during the second round of the second Democratic primary debate of the 2020 presidential campaign season hosted by CNN at the Fox Theatre in Detroit, Michigan on July 31, 2019. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images)

Democratic presidential hopefuls Former Vice President Joe Biden and US Senator from California Kamala Harris speak during the second roun ಜುಲೈ 31, 2019 ರಂದು ಮಿಚಿಗನ್‌ನ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್‌ನ ಫಾಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 2020 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಚಾರದ season ತುವಿನ ಎರಡನೇ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಡಿ. (ಜಿಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ / ಎಎಫ್‌ಪಿ Photo ಾಯಾಚಿತ್ರ) (ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಜಿಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ / ಎಎಫ್‌ಪಿ / ಗೆಟ್ಟಿ ಇಮೇಜಸ್ ಓದಬೇಕು )

                              

            

          

                                                                                                           

            

              

                                

ಜುಲೈ 31 ರಂದು ಮಿಚಿಗನ್‌ನ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫಾಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 2020 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಚಾರದ season ತುವಿನ ಎರಡನೇ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭರವಸೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟರ್ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. 2019. (ಜಿಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ / ಎಎಫ್‌ಪಿ Photo ಾಯಾಚಿತ್ರ) / ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಾಪ್ (ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಜಿಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ / ಎಎಫ್‌ಪಿ / ಗೆಟ್ಟಿ ಇಮೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು) p>                               

            

          

                                                                                                           

            

              

                                

ಜುಲೈ 31, 2019 ರಂದು ಮಿಚಿಗನ್‌ನ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್‌ನ ಫಾಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 2020 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಚಾರದ season ತುವಿನ ಎರಡನೇ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮುನ್ನ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭರವಸೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಫೋಟೋ ಜಿಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ / ಎಎಫ್‌ಪಿ ಅವರಿಂದ) (ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಜಿಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ / ಎಎಫ್‌ಪಿ / ಗೆಟ್ಟಿ ಇಮೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು) p>                               

            

          

                                                                                                           

            

              

                                

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಆಶಾದಾಯಕ ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟರ್ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ರಿ) ಅವರು ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡನ್ ಅವರು ಫಾಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 2020 ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಚಾರದ season ತುವಿನ ಎರಡನೇ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜುಲೈ 31, 2019 ರಂದು ಮಿಚಿಗನ್‌ನ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ. (ಫೋಟೋ ಜಿಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ / ಎಎಫ್‌ಪಿ) (ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಜಿಮ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ / ಎಎಫ್‌ಪಿ / ಗೆಟ್ಟಿ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು) p>                               

            

          

                                                                                                           

            

              

                                

ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್, ಮಿಚಿಗನ್ – ಜುಲೈ 31: ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಸೇನ್ ಕೋರಿ ಬುಕರ್ (ಡಿ-ಎನ್ಜೆ) (ಎಲ್ಆರ್), ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡನ್, ಮತ್ತು ಸೇನ್ (ಡಿ-ಸಿಎ) ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಜುಲೈ 31, 2019 ಮಿಚಿಗನ್‌ನ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ. ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ನ ಫಾಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಎನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು 10 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸ್ಕಾಟ್ ಓಲ್ಸನ್ / ಗೆಟ್ಟಿ ಇಮೇಜಸ್ Photo ಾಯಾಚಿತ್ರ) p>                               

            

          

                                                                                                           

            

              

                                

ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್, ಮಿಚಿಗನ್ – ಜುಲೈ 31: ಮಿಚಿಗನ್‌ನ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 31, 2019 ರಂದು ಫಾಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡನ್ ಮತ್ತು ಸೇನ್ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ಡಿ-ಸಿಎ) ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ನ ಫಾಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಎನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು 10 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸ್ಕಾಟ್ ಓಲ್ಸನ್ / ಗೆಟ್ಟಿ ಇಮೇಜಸ್ Photo ಾಯಾಚಿತ್ರ) p>                               

            

          

                                                                                                           

            

              

                                

ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್, ಮಿಚಿಗನ್ – ಜುಲೈ 31: ಮಿಚಿಗನ್‌ನ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 31, 2019 ರಂದು ಫಾಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡನ್ ಮತ್ತು ಸೇನ್ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ಡಿ-ಸಿಎ) ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ನ ಫಾಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಎನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು 10 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸ್ಕಾಟ್ ಓಲ್ಸನ್ / ಗೆಟ್ಟಿ ಇಮೇಜಸ್ Photo ಾಯಾಚಿತ್ರ) p>                               

            

          

                                                                                                           

            

              

                                

ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್‌ನ ಫಾಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 31, 2019 ರಂದು ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. (ಎಪಿ ಫೋಟೋ / ಪಾಲ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಯ) p>                               

            

          

                                                                                                           

            

              

                                

ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡನ್ ಜುಲೈ 31, 2019 ರಂದು ಮಿಚಿಗನ್‌ನ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2020 ರ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಯು.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚರ್ಚೆಯ ಎರಡನೇ ರಾತ್ರಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. REUTERS / ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ಜಾಕ್ಸನ್ p>                               

            

          

                                                             

    

      

ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ span>

      

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತೋರಿಸಿ span>

           

       

ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಡೆಸ್ ಮೊಯಿನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಏಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನೋ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಬಿಡೆನ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು “ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. p>

“ವೈಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಡೆನ್ ಮಿಸ್‌ಪೋಕ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯಾಯಯುತ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಲು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಪಲ್ಲವಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಆದಾಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಜನಿಸಿದಂತೆಯೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ”ಎಂದು ಬಿಡೆನ್‌ನ ಸಂವಹನ ಕೇಟ್ ಬೆಡಿಂಗ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ . p>

ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊರತೆಯ ಅಭಿನಯದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಬಿಡೆನ್ ಅವರ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಬಂದವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಡಿಕೇರ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ವಿಮಾ ಸಹ-ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಬಹುದಾದ ವಿಮೆಯನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ xt ಬೆಂಬಲ . ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ ಪಾಸೊ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಓಹಿಯೋದ ಡೇಟನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೂಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಮಿಚಿಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ. p>

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. p>

“ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅವನು ಹಲವಾರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ,” ಫಾರ್ಮರ್ ಅಯೋವಾ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಪ್ಯಾಟಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವೈಸ್ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ವಾರಾಂತ್ಯ . “ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಅಭಿಯಾನವು ಆ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಫ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹುರುಪಿನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ.” P>

“ ಆದರೆ ಅದು ಜೋ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. “ಅದು ಹೇಗೆ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.” P>

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತೆ ಬಿಡೆನ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅಭಿಯಾನವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ – ಅವರದೇ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಮನೋವೈದ್ಯರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ . p>

“ಓಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ಲೀಪಿ ಜೋ, ” ಬಿಡನ್ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಬಿಡ್ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ . “ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.” P>

“ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಓಡುತ್ತೇನೆ,” ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ . “ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.” P>

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಓವಲ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದರೆ ತನ್ನ ಬಂಬಲ್‌ಗಳ ಇತಿಹಾಸವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೆಂದು ಬಿಡೆನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. P>

“ನಾನು ಗ್ಯಾಫ್ ಯಂತ್ರ,” . “ಆದರೆ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿ.” P>

_____

ಯಾಹೂ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ: strong >

        

     ಯಾಹೂ ಸುದ್ದಿ span>: strong> ನಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು                           
ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ‘ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧ                           
ಚಾರ್ಲೊಟ್ಟೆಸ್ವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ ವರದಿಗಾರನನ್ನು ಬಿಡನ್ ಹೊಡೆದನು                           
ಬಟ್ಟಿಗೀಗ್: ಎಲ್ ಪಾಸೊ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಬಿಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ