ಡಿಸ್ನಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಸಿಯು ಮತ್ತು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬಹುದು – ಪಿಂಕ್ವಿಲ್ಲಾ

ಡಿಸ್ನಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಸಿಯು ಮತ್ತು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬಹುದು – ಪಿಂಕ್ವಿಲ್ಲಾ

Translating…

After the success of Spider-Man: Far From Home, reports are flooding the internet suggesting that Spider-Man could swing out of MCU. The superhero’s exit from MCU could be due to Disney and Sony’s financial deal meeting no middle ground.

Stop everything for we have some bad news and it is breaking the web. Reports have been doing the rounds on the internet suggesting that Spider-Man could be leaving MCU. Yes, the friendly neighbourhood superhero, who won our hearts with his bond with Tony Stark aka Iron Man, could be kissing the Marvel world goodbye and all this over some money. Okay, fine, a lot of money. As we know it, Sony holds the rights to Spider-Man for years now. Not only have they made two different franchises with Tobey Maguire and Andrew Garfield, but the production house also rolled out the blockbuster Spider-Man movies featuring Tom Holland in the past few years. 

The new franchise, featuring the teenage/young adult Spider-Man, saw Marvel Studios’ Kevin Feige act as the producer. This deal gave Marvel Studios the access to feature Spider-Man in different MCU movies, including Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War and more recently, Avengers: Endgame. However, it seems like Endgame would probably be the last time Peter Parker would fight with the Avengers. 

As per reports by Variety, Deadline and other international outlets, Spider-Man’s future in the MCU seems gloomy. A source close to the situation has told Variety that Disney’s Marvel Studios and Sony Pictures are struggling to come to terms with new financial terms. According to the new deal which has caused the problem, the future Spider-Man movies would be financed on 50-50 bases. Which means, both production houses will also share equal profits. Feige will remain the consulting producer. 

However, Sony is reportedly wanting to keep the arrangements as per current terms. This way, Marvel Studios “receives about 5% of first-dollar gross and all merchandising revenues.” Insiders have reportedly told Deadline that Sony pitched in an alternative deal as well. But Marvel Studios and Disney did not want to sign up for it. Grapevine has also told the international outlet that two more Spider-Man movies have been planned for the future. If the Mouse House and Sony do not find a middle ground, it would be likely that Marvel Studios will not have anything to do with Spider-Man’s future. A source from the studio has told Collider that it comes down to the producer credit only and “our understanding is negotiations are ongoing.”

What does this mean for MCU? 

If the Sony-Disney deal comes to an end, it would mean that the new Avengers movies will be sans Spider-Man and there will be no crossovers featuring Holland’s on-screen superhero. The timing of this deal is unbelievable for Avengers: Endgame and Spider-Man: Far From Home have been two of the biggest blockbusters of this year. Far From Home surpassed James Bond movie Skyfall to become Sony’s highest-grossing film of all time. 

Do you think Spider-Man would swing out of the Marvel Cinematic Universe? Let us know your thoughts in the comments section below. 

ALSO READ: Spider Man: Far From Home star Tom Holland has THIS to say about diversity in MCU films