ಫಿಜಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ – ಫಿಜಿವಿಲೇಜ್

ಫಿಜಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ – ಫಿಜಿವಿಲೇಜ್

Translating…

Long‑awaited title of the next Bond film finally revealed By

Naveel Krishant

Wednesday 21/08/2019 The 25th official James Bond movie will be called No Time To Die.

The long‑awaited title of the next Bond film has finally been revealed.

The 25th official James Bond movie will be called No Time To Die.

The movie, which will see Daniel Craig play 007 for the fifth and final time, will also star Oscar‑winning actor Rami Malek as “a mysterious villain”.

[Source:BBC]

ADVERTISEMENT

MH Moneygram
MH Online Shopping Banner

ADVERTISEMENT Pacific Specialist Healthcare Listen to the latest news on our 5 radio stations Legend FM, Viti FM, Radio Sargam, FM96 and Navtarang. CFL Radio Frequencies