ಜೈಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರು ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ಕೈದಿಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಜೈಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರು ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ಕೈದಿಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

Translating…

(CNN)A search was underway Saturday for two violent inmates missing from a Mississippi state penitentiary, corrections officials said.

Inmates David May, 42, and Dillion Williams, 27, were discovered missing from the Mississippi State Penitentiary at Parchman during a 1:45 a.m. emergency count, officials said in a Facebook post.
May is serving a life term for two aggravated assault convictions, and Williams is serving 40 years for residential burglary and aggravated assault, officials said.
The search for the missing inmates comes as corrections officials reported the deaths of four prisoners during violent disturbances since Sunday, including two at Parchman prison, officials said.
It’s unclear whether the disappearance of the two inmates is related to the violence.
Disturbances, some of them gang related, were also reported at the South Mississippi Correctional Institution in Leakesville, where one inmate died, and the Chickasaw County Regional Correctional Facility in Houston, Mississippi, where another inmate died, said Commissioner Pelicia Hall.
Several inmates were injured in the violence.
A fifth death and a minor fire at the Parchman prison were unrelated to the disturbances, officials said.
“These are trying times for the Mississippi Department of Corrections,” Hall said in a statement.
State, private and regional facilities will remain on lockdown during an investigation, officials said.
All movement at three state penitentiaries, three privately managed prisons, and 15 regional facilities will be limited to emergencies.