ಡಾ. ನಂದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ: ಎಂಐ – ಡಬ್ಲ್ಯುಎಕ್ಸ್‌ವೈ Z ಡ್-ಟಿವಿ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ | ಚಾನೆಲ್ 7

ಡಾ. ನಂದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ: ಎಂಐ – ಡಬ್ಲ್ಯುಎಕ್ಸ್‌ವೈ Z ಡ್-ಟಿವಿ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ | ಚಾನೆಲ್ 7

Translating…

WXYZ-TV Detroit | Channel 7

Loading…

Unsubscribe from WXYZ-TV Detroit | Channel 7?

Working…

295K

Loading…

Loading…

Working…

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

334 views

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in