ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ – ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ – ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ ಇಂಡಿಯಾ

Translating…

Some say that the app promotes eating disorders and body shaming.

Good job a prerequisite to eating disorders

— wellok (@nolan_wilkie) January 1, 2020

As somebody who once had an eating disorder, this is training an eating disorder. It literally screws up your thinking and endorphins and reward system. Don’t do it. pic.twitter.com/Y5agwPOI0R

— Lady Lenoire (@LadyLenoire) January 1, 2020

I might report this ad for promoting self harm.

— Lady Lenoire (@LadyLenoire) January 1, 2020

One promoted tweet from the company’s account, which originally went out on November 7, was criticized particularly harshly.

The tweet included an image of seven women with the words, “Choose a body type.”

Thinking of starting Intermittent Fasting? 🍽

Install App And Get Your Personal Fasting Plan👇

https://t.co/DXz41X2FZk— DOfasting (@DOfasting) November 7, 2019

People criticized the image for lacking diversity.

Ah yes diversity, with six white ladies. Why should I expect anything different from an app which forces you to pay to not eat. I could do that for free

— Sam Bushman (@ZamBushman) January 2, 2020

One user noted in a reply to the tweet that it appeared as though the only person of color in the image was also the only person with a sightly differing body type.

This reply was hidden by the DoFasting account.

Your photo is six slender white women with blonde hair and one WOC who is fat. Your messaging is as dangerous as your product.

— Victoria Brownworth 🎉🎉🎉#HappyNewYear🎉🎉🎉 (@VABVOX) November 10, 2019

People also criticized a December 30 tweet that categorized different belly types.

Mommy belly? That woman’s body grew a human being. How about celebrating that instead of shaming!

— Harley Vixen. (@harley_vixen7) December 31, 2019