“ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬೇಸ್‌ಲೆಸ್‌ನ ವದಂತಿಗಳು, ಹಾರಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ”: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ – ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ

“ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬೇಸ್‌ಲೆಸ್‌ನ ವದಂತಿಗಳು, ಹಾರಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ”: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ – ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ

Translating…

'Rumours Of Shutdown Baseless, Will Continue To Fly': Air India Chief

Rumours regarding Air India shutting down are baseless, Ashwani Lohani said. (Representational)

New Delhi:

Air India chief Ashwani Lohani on Saturday said that “rumours” of the disinvestment-bound airline’s shutdown are “all baseless”, weeks after he told the Civil Aviation Ministry that the carrier’s financial situation was “grossly untenable” for sustaining operations. 

“Rumours regarding Air India shutting down or closing operations are all baseless. Air India would continue to fly and also expand and there should be no cause for concern whatsoever to travellers, corporates or agents. Air India is still the biggest airline of India,” Mr Lohani tweeted. 

In a letter to the Civil Aviation Ministry last month, he had said that the airline needs government intervention. 

“The overall financial situation is grossly untenable and the airline may not be able to sustain physical operations in the absence of immediate government intervention and support that we have been repeatedly requesting for in the recent past,’ Mr Lohani had said.