ಕರೋನವೈರಸ್ ಏಕಾಏಕಿ “ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿಹಿತ ಬೆದರಿಕೆ” ಎಂದು ಯುಕೆ ಕರೆಯುತ್ತದೆ – ಸಿಎನ್ಎ

ಕರೋನವೈರಸ್ ಏಕಾಏಕಿ “ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿಹಿತ ಬೆದರಿಕೆ” ಎಂದು ಯುಕೆ ಕರೆಯುತ್ತದೆ – ಸಿಎನ್ಎ

Translating…

Published on Feb 10, 2020

The UK has described the novel coronavirus as a serious and imminent threat, and announced new measures to protect the public. Officials said anyone with the virus can now be forcibly quarantined and sent into isolation. This comes as the number of infections there doubled to eight.

Subscribe to our channel here: https://cna.asia/youtubesub

Subscribe to our news service on Telegram: https://cna.asia/telegram

Follow us:

CNA: https://cna.asia
CNA Lifestyle: http://www.cnalifestyle.com
Facebook: https://www.facebook.com/channelnewsasia
Instagram: https://www.instagram.com/channelnews…
Twitter: https://www.twitter.com/channelnewsasia