ಕಾಣೆಯಾದ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ | ಎನ್ಬಿಸಿ ನೈಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್

ಕಾಣೆಯಾದ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ | ಎನ್ಬಿಸಿ ನೈಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್

Translating…

Published on Feb 13, 2020

Police discovered the body of 6-year-old Faye Swetlik in her neighborhood near the remains of an unidentified male. Faye’s death is now being investigated as a homicide.
» Subscribe to NBC News: http://nbcnews.to/SubscribeToNBC
» Watch more NBC video: http://bit.ly/MoreNBCNews

NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news brands that deliver compelling, diverse and engaging news stories. NBC News Digital features NBCNews.com, MSNBC.com, TODAY.com, Nightly News, Meet the Press, Dateline, and the existing apps and digital extensions of these respective properties. We deliver the best in breaking news, live video coverage, original journalism and segments from your favorite NBC News Shows.

Connect with NBC News Online!

NBC News App: https://smart.link/5d0cd9df61b80
Breaking News Alerts: https://link.nbcnews.com/join/5cj/bre…
Visit NBCNews.Com: http://nbcnews.to/ReadNBC
Find NBC News on Facebook: http://nbcnews.to/LikeNBC
Follow NBC News on Twitter: http://nbcnews.to/FollowNBC
Follow NBC News on Instagram: http://nbcnews.to/InstaNBC

Missing 6-year-old Girl Found Dead In South Carolina | NBC Nightly News