ಪಿಎಂ ಮೋದಿ, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಕರೋನವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು – ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಪಿಎಂ ಮೋದಿ, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಕರೋನವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು – ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

Translating…

NEW DELHI: Prime Minister

Narendra Modi

had a telephonic conversation with Russian President

Vladimir Putin

on Wednesday. The two leaders discussed the global situation in the context of Covid-19 pandemic.

The Prime Minister conveyed his good wishes for early recovery of all those suffering from the disease in Russia and expressed the hope that Russia’s efforts, led by President Putin, to fight the disease would be successful.

President Putin conveyed to PM Modi his good wishes for the success of measures adopted in India to combat Covid-19.

The two leaders agreed on further consultation and cooperation in adequately addressing all challenges faced by this major global crisis, including those pertaining to health, medicine, scientific research, humanitarian matters and impact on global economy.

They stressed the significance of international cooperation for unitedly fighting Covid-19, including within the framework of G20.

The Prime Minister appreciated the cooperation of Russian authorities in ensuring well-being of Indian students in Russia and hoped that the same would continue. President Putin assured all help in this regard.

PM Modi told President Putin that Indian authorities concerned would continue to facilitate in all possible manner the efforts for ensuring the well-being and organised return of Russian nationals, as and when required.

The two leaders also agreed to continue their close cooperation for maintaining the excellent momentum and the warm, cordial and time-tested bilateral relations. They reiterated that they looked forward to several opportunities for their interaction in person during the course of the year.

  • Download

    The Times of India News App for Latest India News

  • Subscribe

    Start Your Daily Mornings with Times of India Newspaper! Order Now